จองรถ

Showing all 6 results

หมายเหตุ. Please specify Rent Location

Nissan March

or similar
  • 5 Persons

  • ดูรายละเอียดทั้งหมด
จำนวน 1 วัน
700 ฿
700 ฿
/วัน

ประกันเสริม SCDW

250 ฿
/วัน
+ -

WiFi อินเตอร์เน็ต

0 ฿
/ครั้ง
+ -

เพื่มคนขับ

0 ฿
/วัน
+ -

GPS นำทาง

0 ฿
/ครั้ง
+ -

ที่นั่งเด็กนริภัย

0 ฿
/ครั้ง
+ -
Fuel type

Gasoline

Seats

5 Persons

700 ฿
ราคาค่าเช่าสุทธิ

Toyota Ativ

or similar
  • ดูรายละเอียดทั้งหมด
จำนวน 1 วัน
850 ฿
850 ฿
/วัน

ประกันเสริม SCDW

250 ฿
/วัน
+ -

WiFi อินเตอร์เน็ต

0 ฿
/ครั้ง
+ -

เพื่มคนขับ

0 ฿
/วัน
+ -

GPS นำทาง

0 ฿
/ครั้ง
+ -

ที่นั่งเด็กนริภัย

0 ฿
/ครั้ง
+ -
Payment
850 ฿
ราคาค่าเช่าสุทธิ

Nissan Almera

or similar
  • ดูรายละเอียดทั้งหมด
จำนวน 1 วัน
850 ฿
850 ฿
/วัน

ประกันเสริม SCDW

250 ฿
/วัน
+ -

WiFi อินเตอร์เน็ต

0 ฿
/ครั้ง
+ -

เพื่มคนขับ

0 ฿
/วัน
+ -

GPS นำทาง

0 ฿
/ครั้ง
+ -

ที่นั่งเด็กนริภัย

0 ฿
/ครั้ง
+ -
Payment
850 ฿
ราคาค่าเช่าสุทธิ

Honda City

or similar
  • ดูรายละเอียดทั้งหมด
จำนวน 1 วัน
900 ฿
900 ฿
/วัน

ประกันเสริม SCDW

250 ฿
/วัน
+ -

WiFi อินเตอร์เน็ต

0 ฿
/ครั้ง
+ -

เพื่มคนขับ

0 ฿
/วัน
+ -

GPS นำทาง

0 ฿
/ครั้ง
+ -

ที่นั่งเด็กนริภัย

0 ฿
/ครั้ง
+ -
Payment
900 ฿
ราคาค่าเช่าสุทธิ

Toyota Vios

or similar
  • ดูรายละเอียดทั้งหมด
จำนวน 1 วัน
900 ฿
900 ฿
/วัน

ประกันเสริม SCDW

250 ฿
/วัน
+ -

WiFi อินเตอร์เน็ต

0 ฿
/ครั้ง
+ -

เพื่มคนขับ

0 ฿
/วัน
+ -

GPS นำทาง

0 ฿
/ครั้ง
+ -

ที่นั่งเด็กนริภัย

0 ฿
/ครั้ง
+ -
Payment
900 ฿
ราคาค่าเช่าสุทธิ

Mitsubishi Xpander

or similar
  • ดูรายละเอียดทั้งหมด
จำนวน 1 วัน
1,500 ฿
1,500 ฿
/วัน

ประกันเสริม SCDW

250 ฿
/วัน
+ -

WiFi อินเตอร์เน็ต

0 ฿
/ครั้ง
+ -

เพื่มคนขับ

0 ฿
/วัน
+ -

GPS นำทาง

0 ฿
/ครั้ง
+ -

ที่นั่งเด็กนริภัย

0 ฿
/ครั้ง
+ -
Payment
1,500 ฿
ราคาค่าเช่าสุทธิ
There is no selected car class in current office. Please choose another Class!